Praktijkcursus

Praktijkcursus

Doel
Deze praktijkcursus beoogt de cursist  voor te bereiden op het spelen bij een bridgeclub.
De cursist maakt kennis met biedmethoden en -systemen die op veel clubs gangbaar zijn en die nog niet aan de orde zijn gekomen tijdens de cursus.
Daarnaast worden enige belangrijke spelregels kort toegelicht.

Cursusduur
De praktijkcursus heeft 12 lessen, net als de eerste 2 cursussen (beginners en lichtgevorderden)

Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit het boekje “Leer wedstrijdbridge met Berry Westra”.
Eventueel een bijbehorende CD-rom of app. (sterk aanbevolen)

Kosten
De kosten voor deze standaardcursus: €150 en circa €13 voor het lesboek (indien besteld via de docent)