NBB

De Nederlandse Bridgebond (NBB) behartigt de belangen van alle bridgers in Nederland.
De NBB heeft een uitgebreide website: bridge.nl