Links

Algemeen

De Nederlandse Bridge Bond is een vereniging met de bridgeverenigingen als leden. Er zijn ongeveer 1050 verenigingen lid van de BridgeBond met in totaal ruim 117.000 leden. De aangesloten verenigingen zijn georganiseerd in 24 districten. Het Bondsbestuur wordt gekozen door de Algemene (leden)vergadering.

Klik hier voor meer informatie over de diverse geledingen, het bondsbureau en onderscheidingen van de BridgeBond.

Governance BridgeBond en Goed Sportbestuur NOC*NSF

In 2005 heeft de Commissie Goed Sportbestuur van NOC*NSF ’13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur – Pas toe of leg uit!’ geformuleerd waaraan het bestuursmodel van een sportbond moet voldoen.

NOC*NSF heeft deze aanbevelingen in 2008 aangevuld met de zogenoemde ‘Minimum Kwaliteitseisen’ die nog meer waarborgen voor het bestuurlijk functioneren van sportbonden bevatten.

De BridgeBond voldoet graag aan deze voorwaarden, lees: Governance NBB en Notitie Governance NBB maart 2016.

Bronvermelding: www.bridge.nl