Disclamer

Bridgeles in Houten spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Bridgeles in Houten behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te actualiseren of anderszins te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden Bridgeles in Houten, geen (risico-)aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen. Ook aanvaardt Bridgeles in Houten geen aansprakelijkheid indien er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Bridgeles in Houten garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door Bridgeles in Houten onderzocht of geanalyseerd. Een dergelijke link is dan ook uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Bridgeles in Houten instemt met de inhoud van de betreffende site en/of haar goedkeuring geeft aan de daarop beschreven informatie, diensten of producten. Bridgeles in Houten aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. De inhoud van deze site wordt beschermd door het Auteursrecht en deze mag, behoudens indien hiervoor schriftelijke toestemming van Bridgeles in Houten is verkregen, onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd, gedistribueerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd of gebruikt voor een ander doel dan het vergaren van informatie over Bridgeles in Houten. Ons beleid met betrekking tot privacy vindt u onder Privacy Statement Bridgeles in Houten dat u tevens op deze site aantreft.