Bridgelessen

Bridge cursus
De bridge cursussen vangen aan begin en eind van het jaar, t.w.: januari en september. De lesgroepen bestaan uit 16 tot 20 cursisten. Er zijn dagdelen en dagen waaruit gekozen kan worden, t.w.: de maandag avond en de woensdag middag. De lessen worden op een geschikte leslocatie gegeven, voorzien wordt in koffie en thee.

Opbouw les
De opbouw van iedere les bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een presentatie middels een beamer, waarin voor iedereen op een begrijpelijke wijze, stap voor stap alle facetten van het brigde wordt uitgelegd. Elke les begint met de mogelijkheid voor de cursisten van het stellen van vragen over de vorige les en een korte herhaling.

De les zelf
Elke les duurt ongeveer 2,5 uur. Dit gaat aan de hand van een cursus programma opbouw van de NBB (Nederlandse Bridge Bond) waarbij de boekjes “Leer bridge met Berry Westra” aan ten grondslag liggen. Aan de hand van ieder boekje, deel 1 t/m 4 wordt in een rustig tempo uitgelegd hoe bridge in z’n werk gaat.

Zelf spelen
Het tweede deel bestaat uit het zelf spelen van bridge wat in die les geleerd is. Alle cursisten krijgen de gelegenheid om aan tafels met 4 mensen te spelen waarbij de mogelijkheid bestaat om vragen te stellen of zaken nader worden toegelicht.

Huiswerk
Aan het einde van iedere les wordt het huiswerk voor de volgende les opgegeven. Tussen de lessen door volgt, ontvangen de cursisten via de mail, enkele uitdagende opgaven.

Cursus duur
Iedere week is er les. Elk boekje bestaat uit 12 hoofdstukken. De lesperiode van elk boekje beslaat ca. 12 weken. De totale cursus bestaat uit 4 lesblokken (Leer bridge met Berry Westra deel 1 t/m 4) van elke ca. 3 maanden.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit “Leer bridge met Berry Westra” en CD roms waarmee thuis op de computer spellen van ieder hoofdstuk uit de boekjes geoefend kunnen worden. Voorts ontvangen de cursisten via de mail tussen de lessen door uitdagende opdrachten. Daarnaast ontvangen de cursisten via de mail de powerpoint presentaties die iedere les gegeven worden.

Kosten
De kosten voor ieder lesblok zijn € 100 en voor de boekjes € 25 en de CD roms € 20.

Oefenavonden
Vaak ontstaan er door de cursisten zelf georganiseerde oefenavonden waarbij cursisten in groepjes van 4 tot 10 mensen bij iemand iedere week, tussen de lessen door, thuis bridgen.

Bridge Club
Het is verstandig op enig moment van een bridgeclub lid te worden om ervaring op te doen (kilometers maken). Houten kent twee bridgeclubs t.w.: BOD84 en BC Houten. Op middag of avond naar keuze is het mogelijk om het bridgen in de praktijk te brengen. Naast het leer effect is dit ook enorm ontspannen en gezellig.